zobacz testy produktów na naszym kanale

Loctite 7063-400ml (zamiennik PULSAR Plastic Cleaner)

LOCTITE

Loctite 7063-400ml (zamiennik PULSAR Plastic Cleaner)

Cena: 52,71 zł z VAT (42,85 zł netto)

Zapytaj naszego sprzedawcy: 322 567 134 lub biuro@loxpol.pl

Produkt LOCTITE 7063 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym CFC, rozpuszczalnikowym preparatemdo zmywania i odtłuszczania powierzchni przeznaczonych do klejenia produktami Loctite. Produkt jest WYSOCE ŁATWOPALNY. Można go stosować zamiast 1,1,1 trójchloroetanu.


Zastosowanie
Loctite 7063 jest zalecany do końcowego przedmontażowego przygotowywania wszystkich powierzchni, które będą klejone produktami LOCTITE® . Ze względu na silne własności rozpuszczające jest on także bardzo skuteczny do mycia czy odtłuszczania części przy innych zastosowaniach.


Wskazówki dotyczące stosowania
Produkt jest przede wszystkim środkiem myjącym. Nie wpływa na szybkość utwardzania ani na wytrzymałość końcową klejów LOCTITE®, za to zapewnia czystość powierzchni, co prowadzi do dobrej adhezji i utwardzenia kleju. Powierzchnie zanieczyszczone lub niedokładnie umyte ograniczją skuteczność kleju.

1. Powierzchnie przeznaczone do klejenia spryskać obficie zmywaczem Loctite 7063.
2. Jeszcze wilgotne powierzchnie wytrzeć czystym ręcznikiem, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Spryskać powierzchnie ponownie, najlepiej w pozycji pionowej, aby ułatwić spłynięcie zmywacza.
4. Odczekać, aż rozpuszczalnik wyparuje i powierzchnie będą całkowicie suche.
5. Nanieść klej Loctite natychmiast po wyschnięciu powierzchni i wykonać dalszy montaż.


Magazynowanie
Zmywacz jest materiałem WYSOCE ŁATWOPALNYM i w związku z tym musi być przechowywany w specjalny sposób i zgodnie z odnośnymi przepisami. Nie magazynować w pobliżu materiałów zapalnych i utleniających. O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F). Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu.


Dane techniczne.
  • Rozpuszczalnik - Mieszanka rozpuszczalnika węglowodorowego, alkoholu alifatycznego i metylanu
  • Wygląd - Klarowny, bezbarwny
  • Ciężar właściwy w 25°C - 0.74
  • Lepkość w 20°C, mPa· s (cP) - 2
  • Temp. zapłonu (COC), °C - 21 (WYSOCE ŁATWOPALNY)
  • Ciśnienie par przy 20°, mbar - <440
  • Graniczna wartość stężenia,(ACGIH), ppm - 600
  • Korozyjność - żadna
  • Czas wysychania w 20°C, sek - 60