zobacz testy produktów na naszym kanale

Loctite 7840-750ml (środek myjący) BLUE

LOCTITE

Loctite 7840-750ml (środek myjący) BLUE

Cena: 63,11 zł z VAT (51,31 zł netto)

Zapytaj naszego sprzedawcy: 322 567 134 lub biuro@loxpol.pl

Produkt LOCTITE 7840 jest skoncentrowanym, ulegającym biodegradacji zmywaczem/odtłuszczaczem niezawierającym szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników, na bazie wody; znajduje on szerokie zastosowanie w przemyśle.


Zastosowanie

•Aplikacje: silniki, obudowy układów wydechowych, sprężarki, odkuwki,odlewy, wypraski, formy, matryce, podłogi betonowe, wykładziny podł. ściany, zbiorniki, jezdnie, garaże i parkingi elewacje zewn., okna itp.
•Usuwane substancje: smary stałe, oleje silnikowe, nagary, tłuszcz zwierzęcy, środki smarne,smoła, plamy po żywności, pleśń, ciecze chłodzącosmarujące, sól drogowa, wosk, sadza itp.

Właściwości produktu
• Koncentrat o przemysłowej skuteczności mycia (do natychmiastowego użycia w opakowaniu typu spray)
• Nie zawiera chlorków I składników ropopochodnych
• Ulega biodegradacji
• Nieszkodliwy dla zdrowia
• Nie zawiera fosfatów
• Nie zawiera butylu
• Nie zawiera substancji żrących
• Niepalny

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Rozcieńczyć 7840 ciepłą lub zimną wodą.
2. Części należy zanurzyć lub pokryć produktem 7840, a następnie czyścić poprzez pocieranie i spłukać.
Uwaga:
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wysokiej koncentracjiproduktu, rozcieńczaniu ciepłą wodą,intensywnym pocieraniu i szorowaniu oraz w wyniku długotrwałego kontaktu powierzchniowego.Poziomy rozcieńczania zależą od rodzaju i ilości substancji, którą należy usunąć oraz od typu powierzchni podlegającej czyszczeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie czyszczenia produktem silnie skoncentrowanym, a następnie stopniowe jego rozcieńczanie,aż do poziomu uzasadnionegoekonomicznie, zapewniającego jednocześnie odpowiednią efektywność czyszczenia. 7840 może prowadzić do uszkodzenia powierzchni lakierowanych w przypadku rozcieńczenia mniejszego niż 1:20.Resztki zmywacza mogą działać jako inhibitory podczas procesu utwardzania produktów anaerobowych.

Zalecane poziomy rozcieńczania.
Aplikacja 7840 do wody
• Mycie i odtłuszczanie części mocno zabrudzonych. Wanny i myjki zanurzeniowe - 1:1 do 1:4
• Mycie i odtłuszczanie części średnio zabrudzonych.Czyszczenie elementów przyczep i naczep, podłóg betonowych, mycie przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, myjek parowych i maszyn czyszczącychposadzki - 1:16 do 1:32
• Mycie części lekko zabrudzonych. Miejsca pracy, okna, ściany, stolarkabudowlana, meble, wykładziny podłogowe, lady - 1:64 do 1:128


Magazynowanie.
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu wtemperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F). Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu.

Dane techniczne.
Typ chemiczny: Woda, rozpuszczalniki o formule prawnie zastrzeżonej,
środki: powierzchniowo-czynne,dodatki
Wygląd: niebieski płyn
Zapach: sosnowy
Ciężar właściwy : 1.02
Punkt zapłonu: brak